Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Καθαρισμός τριών χαλιών, της αίθουσας της μουσικής προπαιδείας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print