1

Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δημοτικού σταδίου (πρώην εθνικού)