Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας για το έτος 2019

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019
image_print