Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός αριθμού αδειών και ειδών πώλησης στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά και πέριξ του δημοτικού κήπου

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
image_print