Καθορισμός χρονικού διαστήματος για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς