Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Καθορισμός δαπάνης για την εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας των Κ.Α.Π.Η οικ. έτους 2016.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
image_print