Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Καθορισμός δαπάνης για την εκδήλωση των Κ.Α.Π.Η., για την παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
image_print