Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/17 (Α’ 171), στον Δήμο Δράμας

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020
image_print