Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής για το οικ. έτος 2017

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print