Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής για το οικ. έτος 2019

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
image_print