Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής για το οικ. έτος 2021

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020
image_print