Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων για το οικ. έτος 2015

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014
image_print