Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης για το Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας «Σωκράτης Δημητριάδης» και χρήσης Αίθουσας «Ελευθερία» για το οικ. έτος 2019

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print