Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης υπεδάφους, για το οικ. έτος 2019

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018
image_print