Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης υπεδάφους, για το οικ. έτος 2021

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020
image_print