Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2019

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018
image_print