Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2021

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
image_print