Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το οικ. έτος 2017

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print