Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης Νεκροταφείων για το οικ. έτος 2017

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print