Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός του συντελεστή τέλους συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου (ΑΤΔ) για το οικ. έτος 2019

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print