Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμόςυπηρεσιών των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015
image_print