ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η.