Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμό 500, 433α , 425 και 111 σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print