Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11, ΜΗΝΩΝ ΙΟΥλΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021
image_print