Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη άγονων Τμημάτων διαγωνισ-μού – Επανάληψη διαγωνισμού – Έγκριση διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθ-νούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετ-ρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων για το 2020.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print