Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη άγονων Τμημάτων διαγωνισ-μού – Επανάληψη διαγωνισμού – Έγκριση διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετ-ρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων για το 2020.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
image_print