Κήρυξη άγονων τμημάτων διαγωνισμού και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εφημερίδες) για την «Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το 2021 – 2022