Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022» για το Τμήμα 9 «Είδη Κρεοπωλείου» του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ), και επανάληψή του με τους ίδιους όρους.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print