1

Κύρωση πρακτικού Νο 1 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για “Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων”