Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κλήρωση δικαιούχων άδειας λειτουργίας οικίσκων για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της «Ονειρούπολης 2022-2023» και καθορισμός δικαιούχων άδειας για την συμμετοχή τους στην αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς)

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print