Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κλήρωση δικαιούχων οικίσκων για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της «Ονειρούπολης 2018-2019» και καθορισμός δικαιούχων άδειας για την συμμετοχή τους στην αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς)

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print