Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δ.Δράμας.Πολυετής δαπάνη ποσού 4.500,00€ στο έτος 2024.