Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιπές παροχές σε είδος ΜΑΠ ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού .Πολυετής υποχρέωση.

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print