Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (Εποπτικά μέσα- είδη ψυχαγωγίας) Προμήθεια φιαλών υγραερίου για τα Κ.Α.Π.Η.

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print