Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιποί φόροι και τέλη, πληρωμή ανταποδοτικού τέλους κατασκευής νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print