Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης με αντικείμενο τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίου δασοτεχνικού έργου με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας» σε δημόσιες δασικές εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Ο.Τ.Α Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, έγκριση του σχεδίου της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 5 και της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 του σχεδίου της ΠΣ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
image_print