Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018
image_print