Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής και σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο κτίριο του Δημαρχείου για τις ανάγκες του προγράμματος LYSIS που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A »Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018
image_print