Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΠΛΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, Κ.Α.».

Τετάρτη, 29 Μαρ 2017
image_print