Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦ.17046/Φ615

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print