Λύση μίσθωσης του αριθμ. 5 ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού 19ης Μαΐου & Ιπποκράτους γωνία και κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του