Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λύση της υπ’ αριθμ. 8921/29-03-2019 σύμβασης του Δήμου Δράμας με την κα Αθηνά – Ευγενία Μαρκεσίνη που αφορά μεταφράσεις ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική και το αντίστροφο για το έτος 2019

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print