Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print