Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020
image_print