Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2208/8-6-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020)

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021
image_print