Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μ.Α.Π – ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2208/8-6-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020
image_print