1

Μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.536 τ.μ. του αριθμ. 677 αγροτεμαχίου (ΚΑΕΚ 090143101001) στον συνοικισμό Ταξιάρχη – Τιμόθεο, για την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας(μάνδρας καυσοξύλων) και εμπόριο ξυλείας, σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 196 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)