Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μέσα ατομικής προστασίας Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2019, 2020, 2021. Για το έτος 2019 στον ΚΑ 15.6061 ποσό 0,00€, για το έτος 2020 στον ΚΑ 15.6063.01 ποσό 2.888,25€ και για το έτος 2021 στον ΚΑ 15.6063.01 ποσό 962,75 €

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print