1

Μεταφορά 2ης δόσης της Κοινοτικής συμμετοχής της πράξης CB Water Geopark στα πλάισια της “Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” στον Εταίρο Center for Sustainable Development of the Mountain