Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 & Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print